En/Se
Om oss
Bjartmar och Hylta Arkitekter
Bjartmar och Hylta Arkitekter

Bjartmar och Hylta Arkitekter AB grundades 1996 i Lund av Ulrika Bjartmar och Mårten Hylta. Kontoret har bredd och lång erfarenhet och har arbetat med allt från publika byggnader, tillägg i känsliga kulturmiljöer, större kontor och flerbostadsbostadsprojekt till mindre privata uppdrag.

Sett genom vår tids ögon tillvaratar och inspireras vi av en plats eller byggnadsmiljös förutsättningar och möjligheter. Vår enkla idé är att genom ett starkt engagemang och närvaro i ert projekt utveckla en hållbar arkitektur som tål tidens tand. Med lika stor skärpa och fokus, från en övergripande helhet till detaljer, arbetar vi för en uttrycksfull, koncentrerad och hållbar arkitektur.

Det spännande med vårt yrke är den ständigt pågående dialogen:
- i gestaltningsprocessen mellan en befintlig kulturmiljön, med dess kvalitéter och brister, och beställarens vision om en ny framtida byggnad.
- i detaljplanering mellan tekniska konsulter, antikvarier och andra inblandade.
- i byggskedet med entreprenörer och hantverkare.

Som arkitekter är vårt mål ett prestigelöst samarbete genom hela processen med fokus på ett riktigt fint slutresultat som alla inblandade kan känna stolthet över. Bjartmar & Hylta Arkitekter har genom åren uppmärksammats genom arkitekturpriser, tävlingsvinster och publiceringar. Våra kontorslokaler har vi i Zettervallska Villan på Sandgatan i Lunds äldsta delar, härstammande från 900-talet.