En/Se
VILLA ÅLSTORP
2010
Bjartmar och Hylta Arkitekter | Ålstorp, Kävlinge Kommun
klicka för att se bilder
Bjartmar och Hylta Arkitekter | Ålstorp, Kävlinge Kommun
klicka för att se bilder

En glänta i skogen omgiven av gigantiska träd var förutsättningen i detta projekt. Ett vertikalt uttryck i byggnaden där den stående svarta träpanelen kommunicerar med de mörka trädstammarna blev resultatet.

Ljuset, de höga träden och riktningen i tomtens avlånga form har inspirerat oss och hjälpt oss att väva samman rum efter rum och skapat dynamiska, mångfasetterade övergångar både inne i byggnaden och mellan inne och ute.Ett sedumtak och grönskande spaljéer tillkommer som får byggnaden att ännu mer smälta in i sin omgivning och bilda en mjuk rumslig övergång till naturen.

Medverkande: Ulrika Bjartmar, Mårten Hylta, Maria Modéer
► Alla Projekt