En/Se
BACKARYDS KYRKA, RONNEBY
2022 Kyrka Kulturhistoriska miljöer
Bjartmar och Hylta Arkitekter | Backaryds kyrka, Ronneby
klicka för att se bilder
Bjartmar och Hylta Arkitekter | Backaryds kyrka, Ronneby
klicka för att se bilder

Bjartmar och Hylta Arkitekter har fått i uppdrag av Ronneby Pastorat att omgestalta Backaryds kyrkas kyrkorum så att det får en mer flexibel användning. I samband med detta görs en allmän översyn av tillgänglighet, uppvärmningssystem, färgsättning, belysning, golv och utvändiga entréförhållanden.

Tillsammans med Ronneby pastorat, Svenska kyrkan, Ankdammen konsult, Afry och Blekinge Elkonsult har vi tagit fram ett förfrågningsunderlag till ombyggnation av Backaryds kyrka från 1799. Café, barn, mötes- och samtalsverksamheterna flyttar in i korsarmarna som får nya avskiljande väggar i mot kyrkorummet. Det gamla plankgolvet från 1799 lyfts fram , nya in- och utvändiga ramper tillkommer, Wc byggs om för att klara tillgänglighet. Invändiga ytskikt från 1970-talet målas om med en färgsättning mer lik den ursprungliga. Kyrkbänkarna från 1938 lämnar kyrkan och ersätts av stolar som medger flexiblare och ledigare användning.

Samtidigt uppdateras tillgänglighet, brand, akustik, installationssystem och säkerhet till dagens krav och byggnorm. Vår insats har varit, utöver gestaltande arkitekter, att upprätta program, utredningar, systemhandlingar och förfrågningsunderlag med A-ritningar, byggnads och rumsbeskrivningar. Inom konsultgruppen har stor omsorg lagts på att integrera installationer och nutida krav till kyrkobyggnaden utan att befintliga kvalitéer och antikvariska värden går förlorade.

Beställare: Ronneby Pastorat
► Alla Projekt