En/Se
BODETORPSKOLAN, KARLSHAMN
1909 Karlshamns Kommun
Stångby Kyrkby
klicka för att se bilder
Stångby Kyrkby
klicka för att se bilder

Bodetorpsskolan från 1909 är Karlshamns äldsta skola och blev ålagda att bygga nya utvändiga utrymningstrappor. Byggnaden är av högt kulturhistoriskt värde och gestaltningen av trapporna ska därför göras med omtanke och omsorg. Både placeringen och utformning blev en utmaning där målet att inte bara var att lösa brandtekniska krav utan även ge byggnaden ett mervärde.

Beställare: Karlshamns kommun
► Alla Projekt