En/Se
DETALJPLAN KV, EJDERN
year Urban design
Bjartmar och Hylta Arkitekter | Kv Ejdern, Örkelljunga kommun
klicka för att se bilder
Bjartmar och Hylta Arkitekter | Kv Ejdern, Örkelljunga kommun
klicka för att se bilder

Ejdern-området ligger i centrala Örkelljunga (före detta Sågverksområdet). I den norra delen av området, närmast centrum, planeras för butikslokaler och kontor tillsammans med bostäder. Längre ner i området övergår det till enbart bostäder, med olika former av markboende såsom radhus och villor.

Den övergripande tanken i planeringen av område var att knyta ihop och överlappa ny centralt belägen stadsmässig bebyggelse med grönstråk och parker som leder ut mot fantastiska natur- och rekreationsområden som finns öster om tätorten. Den nya Pinnå Parken fungerar som en grön kil in mot de centrala delarna i staden. Genom omsorg och hög kvalitet på de offentliga stråk och platser skapas en varierande stadsmiljö med många valmöjligheter när man rör sig genom tätorten.

Örkelljunga kommun ligger i den nordvästra delen av Skåne vid gränsen till Halland och Småland, Planhandlingarna kan ses i sin helhet på Örkelljunga kommuns hemsida www.orkelljunga.se/bygga-och-bo/detaljplaner

Medverkande: Per Björkeroth, Ulrika Bjartmar, Mårten Hylta, Sofia Boivie Beställare: Örkelljunga kommun
► Alla Projekt