En/Se
MARIAGÅRDEN, LYCKÅ FÖRSAMLING
2022
Bjartmar och Hylta Arkitekter | Mariagarden, LYCKÅ FÖRSAMLING
klicka för att se bilder
Bjartmar och Hylta Arkitekter | Mariagarden, LYCKÅ FÖRSAMLING
klicka för att se bilder

Nu fortsätter vi inom kort med systemhandlingar /programhandlingar för Mariagården i Lyckåförsamling, Lunds stift. Mariagården, byggd på 1990-talet på historisk mark – ( Lyckå, en medeltida stad i nuvarande Karlskrona kommun som miste sina stadsprivilegier i Danmark år 1600 och vid freden i Roskilde år 1658 tillföll Sverige ) - har med åren blivit centrum för verksamheten i församlingen och behöver ett större och mer sakralt gudstjänstrum.

Förutsättningarna är att bygga om befintlig samlingssal med omgivande rum och bygga till ett nytt kor. Samtidigt passar församlingen på att utveckla och förbättra andra funktioner som kök, förråd, entré och arkitektoniska kvalitéer som utblick mot Mariagårdens klockstapel.

Beställare: Lyckå församling
► Alla Projekt