En/Se
Orangeri i Tivoliparken, Kristianstad
2014 tävlingsvinst parallellt uppdrag
Kulturhistoriska miljöer
Bjartmar och Hylta Arkitekter | Orangeri i Tivoliparken, Kristianstad
klicka för att se bilder
klicka för att se bilder

Ett nytt Orangeri inför Kristianstad 400-års jubileum. Vägledande för gestaltningen var att ta hand om övergången mellan Tivoliparken storskaliga parkstruktur och Hälsoträdgårdens mer småskaliga karaktär. Detta gjordes genom en stabil men ändå transparent mur i rött tegel i gränsen mellan parkrummen. Fönsterna är återanvända från stadens gamla gasverkskontor och fick nu en ny användning.

Byggnaden ligger strategiskt i gränsen mellan Tivoliparkens storskaliga parkstruktur och Hälsoträdgårdens mer småskaliga karaktär. Att hantera dessa förutsättningar har varit vägledande i utformningen av byggnaden. Hälsoträdgården och orangeriet är en del i ett unikt nyskapande nätverk mellan flera av kommunens förvaltningar och olika föreningar och arbetar ekologiskt och hållbart. Naturen erbjuder läkning för stressrelaterade sjukdomar och här kan kommuninvånarna aktivt delta i arbetet eller bara vistas i naturen. Hälsoträdgården är öppen för alla och fungerar som Aktivitets- och arbetsplats, Upplevelsemiljö och Läkande miljö.

Medverkande: Ulrika Bjartmar, Mårten Hylta, Elin Larsson Beställare: Kristianstad kommun, C4 Teknik
► Alla Projekt