PAVILJONG, PILDAMMSPARKEN
2013 parallellt uppdrag
Bjartmar och Hylta Arkitekter | Pildammsparken i Malmö
klicka för att se bilder
Bjartmar och Hylta Arkitekter | Pildammsparken i Malmö
klicka för att se bilder

Tillsammans med Ateljé Landskap har vi haft nöjet att i ett parallellt uppdrag utveckla delar av Pildammsparken med bland annat en ny besökspaviljong och ny bro över stora dammen.

Pildammsparken, Malmös stolthet, anlades i samband med Baltiska utställningen och firade 100-årsjubileum år 2014.
Ur Malmö stads program för utveckling av Pildammsparken: 'Med tanke på Pildammsparkens särställning som en av nordeuropas vackraste nyklassicistiska parker förväntas deltagarna ha en mycket god känsla för kulturhistoriska anläggningar i allmänhet och parkhistoria i synnerhet'.

Medverkande: Ulrika Bjartmar, Mårten Hylta samt
Ateljé Landskap genom Charlotte Lund och Viveka Sennmalm
Beställare: Malmö kommun
► Alla Projekt