En/Se
Retreat, Österlen
2013
Bjartmar och Hylta Arkitekter | Retreat, Österlen
klicka för att se bilder
Bjartmar och Hylta Arkitekter | Retreat, Österlen
klicka för att se bilder

Byggnader placerade i en äldre äppelodling, följer topografin på ett lekfullt sätt och möter havet med åsen tryggt ryggen. Volymernas och fasadernas utformning bryter ner skalan och skapar variation. Fasadmaterial är huvudsakligen trä med hög detaljeringsnivå där utförandets kvalité bidrar till helhetsintrycket.

Det skivtäckta taket av zinkplåt ger ett levande taklandskap med åsen som fond. Invändiga ligger umgängesytorna mot havet och serviceytor och privata rum mot åsen. Rymliga rum med klassiska rumsförbindelse ger en vilsam och harmonisk atmosfär. Inifrån husen är kontakten både med havet och åsens frodiga växtlighet ett genomgående tema.

► Alla Projekt