Ronneby konsthall
2019
klicka för att se bilder
Bjartmar och Hylta Arkitekter | Ronneby konsthall
klicka för att se bilder

Förslag på ombyggnation av Ronneby Kulturcentrum på uppdrag av Ronneby kommun.

2017 fick Kulturcentrum och Ronneby kommun det regionala uppdraget att utveckla ett regionalt konstresurscentrum; en plats att visa, lära ut och förmedla bra konst. För att möta kraven på ett regionalt centrum för samtida konst är befintlig anläggning i behov av uppgradering vad gäller tillgänglighet, klimatanläggning och tekniska lösningar.

Ronneby konsthall hör till södra Sveriges största med sina två öppna konsthallar på 1600 m2. Hela byggnaden 4000 m2 inkl restaurang, bildverkstad, grafikverkstad, kontor, hörsal mm. 2018 beviljades Kulturcentrum medel från Boverket för att renovering, ombyggnad och tillgänglighetsanpassning av huset.

► Alla Projekt