Villa Stångby Kyrkby
1999 Årets Hus Kulturhistoriska miljö Villa
Stångby Kyrkby
klicka för att se bilder
Stångby Kyrkby
klicka för att se bilder

Fastigheten ligger i en miljö av riksintresse för bevarande vilket ställde särskilda krav på utformningen och den tårtbitsformade tomten gav oss ytterligare utmaningar i utformningen av husvolymer som tog antikvarisk hänsyn. Lösningen blev två inbördes vinklade huskroppar sammanbundna med en mellanbyggnad i glas. De långsmala huskropparna och siktlinjerna ger en elegant spänst i husets planlösning och volymer.

De många glasade pardörrarna skapar kontakt med trädgårdens olika rum, uteplatsen, kyrkan och allmänningen vilket var centralt när huset utformades. Genom att utnyttja platsens specifika förutsättningar skapades en vacker byggnad i samklang med sin omgivning.

Huset har blivit uppmärksammat som ett gott exempel på komplettering av en byggnad i en av riksintresse kulturhistoriska miljö och har också fått I: a pris i tidningen Hus & Hems tävling Årets Hus.

► Alla Projekt