Torgpaviljong Stortorget, Karlshamn
2021 Karlshamns Kommuns Stadsbyggnadspris 2021
Bjartmar och Hylta Arkitekter | Torgpaviljong på Stortorget, Karlshamn
klicka för att se bilder
Bjartmar och Hylta Arkitekter | Torgpaviljong på Stortorget, Karlshamn
klicka för att se bilder

2020 fattade Karlshamns kommunstyrelse beslut om att gå vidare med vårt paviljongförslag som utgår från den befintliga torgpaviljongen ritad 1967 av arkitekten Hanna Victorsson. Förslaget bygger på principen att en storm dragit förbi och blåst bort allt nedgånget och förvanskat. Kvar i mitten står trapphuset av betong och källaren med sin gedigna betongkonstruktion.

Källarbjälklaget öppnas upp för att lyfta fram trapphusets ursprungliga klinkervägg och orginaltrappan. Nybyggnadens material och detaljer utformas och gestaltas i denna kontext när nya glasväggar reses kring trapphuset och över källaren. Etaget skapar vertikalitet, rymd och energi i rummet. Programmet innehöll punkterna café, offentliga toaletter och utrymme för torghandlarna som placerats i norra delen mot Carl Gustafs kyrkan. Drygt 300 m2 + 300 m2 källare.

Visualisering : Oskar Dagerskog Beställare: PEAB – Skissförslag | Bygglov | Systemhandlingar | Bygghandlingar | Relationshandlingar Byggherre: Karlshamns kommun
► Alla Projekt