BRF VÄRPINGE GÅRD
2014 Tävlingsvinst Kulturhistoriska miljöer
Bjartmar och Hylta Arkitekter | Värpinge gård, Värpinge
klicka för att se bilder
Bjartmar och Hylta Arkitekter | Värpinge gård, Värpinge
klicka för att se bilder

Inbjuden tävling om uppförande av studentlägenheter bostadsrätter på Värpinge Gård. Förutsättningen var att inom samma volymer som tidigare ekonomibyggnader uppföra mindre lägenheter som tillsammans med gårdsmiljön och en befintlig mangårdsbyggnad skapar en gestaltningsmässigt sammanhängande helhet.

Med igenkännbara större element, som vagnslider och portar över flera våningsplan, får husen en skala som karaktäriserar en större ekonomibyggnad. Fasader av återvunnen tegel från dom gamla längorna ramar in innergården vilken blir en naturlig mötesplats.

Medverkande: Ulrika Bjartmar, Mårten Hylta, Elin Larsson Beställare: Darlin Fastigheter AB
► Alla Projekt